ویژگی‌های متمایزکننده‌ی شرکت دانش‌بنیان پویا نیرو:
 • از بزرگترین تولیدکننده‌های هادی‌های هوایی در خاورمیانه
 • اولین تولیدکننده‌ی هادی‌های هوایی با مغزی دارای روکش آلومینیوم – کلد (AW)
 • اولین تولیدکننده‌ی هادی‌های هوایی با مغزی کامپوزیتی در ایران و دومین در آسیا
 • اولین تولیدکننده‌ی هادی‌های پر ظرفیت در کشور
 • اولین دارنده‌ی ایستگاه تست هادی‌های هوایی در ایران و دومین در آسیا
 • صادرات کالا به کشور هایی از جمله ترکیه، لیبی، بحرین، سودان، عراق و ترکمنستان
 • اخذ بیش از 50 لوح تقدیر از ارگان‌ها و سازمان‌های مختلف داخلی و خارجی
 • دریافت بیش از 30 گواهینامه‌ی کیفیت و تایپ تست برای انواع هادی های معمولی و پر ظرفیت
 • دارنده استاندارد های ISO 9001:2015 و ISO 17025:2017
 • دریافت بیش از 10 گواهی تایپ تست از آزمایشگاه مرجع Kinectrics کانادا
 • دریافت 6 گواهی تایپ تست از آزمایشگاه مرجع VEIKI-VNL مجارستان برای هادی های پرظرفیت و با مغزی کامپوزیتی

دریافت لوح تقدیر از وزیر صنعت، معدن و تجارت

اعطای لوح تقدیر توسط وزیر نیرو به مهندس شهریار پرویزی

دریافت لوح تقدیر واحد تحقیق و توسعه‌ی برتر کشور

واحد تحقیق و توسعه برتر کشور

دریافت لوح تقدیر واحد فناور برتر استان کرمانشاه

واحد فناور برتر استان کرمانشاه

دریافت لوح تقدیر واحد فناور برتر استان کرمانشاه

برخی از دستاوردها

لوح تقدیر از طرف وزیر صنعت، معدن و تجارت

تقدیرنامه وزیرصنعت، معدن و تجارت

لوح تقدیر از طرف وزیر نیرو

تقدیرنامه وزیر نیرو

شرکت دانش‌بنیان برتر نمایشگاه هفته‌ی پژوهش

کسب عنوان غرقه برتر نمایشگاه هفته پژوهش در سال 1400

شرکت دانش‌بنیان برتر کشور

کسب عنوان شرکت دانش بنیان برتر سال 1400

لوح تقدیر از طرف استاندار کرمانشاه

دریافت تقدیرنامه از استاندار کرمانشاه

فناور برگزیده‌ی استان از طرف سازمان صمت

کسب عنوان فناور برگزیده در سال 1400

لوح تقدیر از طرف شرکت برق منطقه‌ای باختر

لوح تقدیر برق منطقه ای باختر

لوح تقدیر واحد تحقیق و توسعه‌ی برتر

کسب عنوان واحد برگزیده تحقیق و توسعه در سال 1401

لوح تقدیر از طرف شرکت برق منطقه‌ای سیستان و بلوچستان

تقدیرنامه برق منطقه ای سیستان و بلوچستان

لوح تقدیر از طرف شرکت برق منطقه‌ای یزد

تقدیر نامه برق منطقه ای یزد

لوح تقدیر از طرف شرکت قدس نیرو

دریافت لوح تقدیر از قدس نیرو

لوح تقدیر از طرف شرکت برق منطقه‌ای هرمزگان

تقدیرنامه برق منطقه ای هرمزگان

گواهینامه‌ها و تایپ‌تست‌ها