پدیده صاعقه می‌تواند به خطوط انتقال برق آسیب برساند. آسیب‌های وارده به خطوط انتقال برق می‌توانند بسیار ناخوشایند و پرهزینه باشند چراکه تعویض هادی‌ها هزینه‌ی سنگینی را برای شرکت‌های متولی به همراه خواهد داشت.

مشخصات فنی:

shield wire AW
shield wire AW
توضیحات

به‌منظور پیش‌گیری از این‌ آسیب‌ها، می‌توان از یک سپر استاتیک فولادی که یک سیم الکتریکی هوایی بوده و می‌تواند از خطوط انتقال برق در برابر صاعقه محافظت کند، استفاده کرد. سپرهای استاتیک با هدایت جریان از طریق سیم‌های محافظ هوایی و ارسال آن به زمین از آسیب دیدن خطوط جلوگیری می‌کنند. سیم‌های زمین در بالای خط انتقال قرار می‌گیرند و می‌توانند به افزایش طول عمر سیستم انتقال برق کمک کنند. سیم‌های محافظ با توجه به طراحی خطوط انتقال و شرایط آب و هوایی می‌توانند ساختارهای متفاوتی داشته باشند. استفاده از سیم‌های محافظ با روکش آلومینیومی (AW) باعث می‌شود که مقاومت به خوردگی این سیم‌ها در مقایسه با سیم‌های گالوانیزه افزایش چشم‌گیری داشته باشد. به همین دلیل استفاده از سیم‌های محافظ با روکش آلومینیومی برای مناطق ساحلی و مرطوب و مناطق آلوده شهری و صنعتی توصیه می‌شود.