سیم‌های محافظ هوایی با مغزی گالوانیزه سپرهای محافظ الکتریکی مناسبی هستند که از خطوط هوایی انتقال انرژی محافظت می‌کنند. این سیم‌ها از رشته‌های فولادی با پوشش گالوانیزه تشکیل شده‌اند و مقاومت به خوردگی مناسبی دارند.

مشخصات فنی:

shield wire GA
shield wire GA
توضیحات

استفاده از سیم‌های محافظ هوایی از آسیب دیدن خطوط انتقال برق جلوگیری می‌کند. سیم‌های محافظ هوایی نقش مهمی در افزایش طول عمر شبکه انتقال برق و محافظت از آن‌ها ایفا می‌کنند. سیم‌های محافظ با توجه به طراحی خطوط انتقال و شرایط آب و هوایی می‌توانند ساختارهای متفاوتی داشته باشند. به‌منظور حفاظت از سیم‌های محافظ در برابر خوردگی، این سیم‌ها را تحت فرآیند گالوانیزه قرار داده و روکشی از «فلز روی» که دارای مقاومت به خوردگی مناسبی است، بر روی سیم‌های محافظ اعمال می‌شود.