مغزی فولادی با روکش آلومینیومی کِلَد (AW) نامیده می‌شود. این مغزی با نام تجاری Alumoweld شناخته می‌شود. استفاده از مغزی فولادی با روکش آلومینیوم به جای مغزی گالوانیزه سبب کاهش خوردگی ناشی از پیل گالوانیکی (واکنش الکتروشیمیایی دو فلز ناهمجنس) و افزایش طول عمر هادی می‌شود. شرکت دانش‌بنیان پویا نیرو تنها تولیدکننده‌ی مغزی فولادی با روکش آلومینیوم در کشور است.

مشخصات فنی:

AW Core
AW Core
توضیحات

مغزی فولادی با روکش آلومینیومی کِلَد (AW) نامیده می‌شود. این مغزی همچنین با نام تجاری Alumoweld شناخته می‌شود. استفاده از مغزی فولادی با روکش آلومینیوم به جای مغزی گالوانیزه سبب کاهش خوردگی ناشی از پیل گالوانیکی (واکنش الکتروشیمیایی دو فلز ناهمجنس) و افزایش طول عمر هادی می‌شود. مغزی‌های کِلد از لحاظ مکانیکی به دو دسته‌ی استحکام معمولی (AW2) و استحکام بالا (AW3) تقسیم‌بندی می‌شود. استفاده از مغزی کلد به جای مغزی گالوانیزه سبب کاهش خوردگی ناشی از پیل گالوانیکی (واکنش الکتروشیمیایی دو فلز ناهمجنس) و افزایش طول عمر هادی می‌شود. آلومینیوم روکش‌شده (کلد) بر روی مفتول فولادی سبب افزایش هدایت‌پذیری هادی و کاهش مقاومت الکتریکی آن می‌گردد. شایان ذکر است که در هادی‌های ACSR دارای مغزی کلد، وزن و استحکام کششی، نسبت به هادی‌های ACSR دارای مغزی گالوانیزه کمتر است. با این وجود، نسبت استحکام به وزن تقریباً ثابت می‌ماند. از این مغزی در هادی‌های OPGW ،AACSR ،ACSS ،ACSR و سیم محافظ استفاده می‌شود. امروزه استفاده از هادی‌های آلومینیومی با مغزی کلد در استان‌های ساحلی، مناطق آلوده‌ی صنعتی و شهری از الزامات وزارت نیرو است. 

لازم به ذکر است که شرکت دانش‌بنیان پویا نیرو، تنها تولیدکننده‌ی مغزی‌های فولادی با روکش آلومینیومی در کشور است.