پوشش آلیاژی روی - 5% آلومینیوم - مش‌متال، در صنعت با نام تجاری گالفان (Galfan) شناخته می‌شود. مش‌متال آلیاژی از عناصر کمیاب خاکی است. این نوع پوشش از خواص ضدخوردگی روی و آلومینیوم به صورت هم‌زمان بهره می‌برد. با اعمال پوشش گالفان بر روی مغزی‌های مورد استفاده در هادی‌های هوایی، مقاومت به خوردگی آن به‌طور چشم‌گیری نسبت به مغزی‌های گالوانیزه افزایش می‌یابد.

مشخصات فنی:

Galfan Core
Galfan Core
توضیحات

پوشش آلیاژی روی - 5% آلومینیوم - مش‌متال، در صنعت با نام تجاری گالفان (Galfan) شناخته می‌شود. مش‌متال آلیاژی از عناصر کمیاب خاکی است. این نوع پوشش از خواص ضدخوردگی روی و آلومینیوم به صورت هم‌زمان بهره می‌برد و مقاومت به خوردگی و تحمل حرارتی آن تا دو برابر بیشتر از مقاومت به خوردگی و تحمل حرارتی پوشش گالوانیزه‌ی معمولی است. بنابراین مفتول‌های با پوشش گالفان، طول عمری تا دو برابر طول عمر مفتول‌های گالوانیزه‌ معمولی داشته و استفاده از آن‌‌ها به ویژه در محیط‌های آلوده و خورنده توصیه می‌شود. امروزه استفاده از این مفتول‌ها به عنوان مغزی هادی‌های هوایی پرظرفیت (ACSS) در کشور رایج است.