هادی تمام آلیاژ آلومینیومی (AAAC (All Aluminium Alloy Conductor از رشته‌های متنوعی از آلیاژ آلومینیوم تشکیل شده است. افزودن عناصر آلیاژی به آلومینیوم، سبب افزایش استحکام کششی رشته‌های آلومینیومی می‌گردد. اما از طرف دیگر، وجود این عناصر مقاومت الکتریکی هادی را افزایش می‌دهد. بسته به میزان استحکام کششی مورد نیاز، می‌توان از آلیاژهای مختلف آلومینیوم استفاده کرد.

مشخصات فنی:

AAAC conductor
AAAC conductor
توضیحات

هادی تمام آلیاژ آلومینیومی (AAAC (All Aluminium Alloy Conductor از رشته‌های متنوعی از آلیاژ آلومینیوم تشکیل شده است. افزودن عناصر آلیاژی به آلومینیوم، سبب افزایش استحکام کششی رشته‌های آلومینیومی می‌گردد. اما از طرف دیگر، وجود این عناصر مقاومت الکتریکی هادی را افزایش می‌دهد. بسته به میزان استحکام کششی مورد نیاز، می‌توان از آلیاژهای مختلف آلومینیوم استفاده کرد. این هادی به دلیل مقاومت بیشتر در برابر خوردگی، نسبت به هادی‌های دارای مغزی فولادی دارای طول عمر بیشتری است که متداول‌تریـــن نـــوع ایـــن هـــادی از رشته‌های آلیاژ آلومینیوم 6201-T81 که شامل عناصر آلیاژی سیلیسیم و منیزیم (Si-Mg) است، تشکیل می‌گردد.

مزایای هادی‌های AAAC:
- مقاومت به خوردگی بسیار مناسب در محیط‌های صنعتی و مناطق ساحلی
- وزن سبک‌تر نسبت به هادی‌های رایج ACSR با قطر معادل (حدود 15 درصد)
- سختی سطحی بیشتر و آسیب‌پذیری کمتر در حین نصب و بهره‌برداری نسبت به هادی‌های رایج ACSR
- تلفات مغناطیسی کمتر به‌دلیل غیرمغناطیسی بودن