هادی‌های تمام آلومینیومی (AAC (All Aluminium Conductor از رشته‌های آلومینیومی سخت 1350-H19 ساخته شده است. مقاومت الکتریکی این هادی‌ها نسبت به هادی‌های ACSR پایین‌تر بوده اما نسبت استحکام به وزن آن نیز کمتر است. این هادی‌ها عمدتاً در خطوط فشار ضعیف و متوسط در مناطق شهری که رسانایی الکتریکی بالایی نیاز است، مورد استفاده قرار می‌گیرد. مقاومت الکتریکی نسبتاً پایین این هادی‌ها استفاده از آن‌ها را در پست‌های فشار قوی که تلفات انرژی از اهمیت بالاتری برخوردار است توجیه‌پذیر می‌کند. لازم به ذکر است که وزن کم، جابه‌جایی آسان‌تر در نصب و کاهش اتصالات پیچیده، این هادی‌ها را از نظر اقتصادی مقرون به صرفه می‌کند. مقاومت بسیار مناسب این هادی به خوردگی، آن را به یک گزینه‌ی مناسب برای استفاده در مناطق آلوده صنعتی و ساحلی تبدیل کرده است. به‌دلیل نسبت استحکام به وزن پایین، از این هادی‌ها در خطوط انتقال با طول Span بالا استفاده نمی‌شود.

هادی AAC/RW

AAC.RW conductor
AAC.RW conductor

هادی‌های تمام آلومینیومی AAC از رشته‌های آلومینیومی سخت 1350-H19 ساخته شده است. مقاومت الکتریکی این هادی‌ها نسبت به هادی‌های ACSR پایین‌تر بوده اما نسبت استحکام به وزن آن نیز کمتر است. این هادی‌ها عمدتاً در خطوط فشار ضعیف و متوسط در مناطق شهری که رسانایی الکتریکی بالایی نیاز است، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

هادی AAC/TW

AAC.TW conductor
AAC.TW conductor

در هادی‌های AAC/TW از رشته‌های تمام آلومینیومی با سطح مقطع ذوزنقه‌ای تشکیل شده است. استفاده از رشته‌های ذوزنقه‌ای شکل باعث افزایش رسانایی الکتریکی و بهبود شرایط آیروداینامیکی هادی می‌گردد. این هادی‌ها نسبت به هادی‌های AAC با سیم‌های گرد، دارای تلفات انرژی کمتری هستند.