هادی‌های (AACSR (Aluminium Alloy Conductor Steel Reinforced شامل رشته‌های آلیاژ آلومینیوم 6201 یا 6101 حاوی عناصر آلومینیوم، سیلیسیم و منیزیم (Al-Si-Mg) هستند که به دور یک مغزی فولادی (دارای پوشش گالوانیزه، گالفان و یا کلد آلومینیوم) تابیده شده‌اند. استفاده از رشته‌های آلیاژ آلومینیومی در کنار مغزی فولادی منجر به افزایش بین 35 تا 60 درصدی استحکام کششی این هادی‌ها (که بر اساس نسبت تعداد مفتول‌های آلیاژی و مغزی فولادی متغیر است) نسبت به هادی‌های ACSR می‌گردد.

مشخصات فنی:

AACSR conductor
AACSR conductor
توضیحات

هادی‌های (AACSR (Aluminium Alloy Conductor Steel Reinforced شامل رشته‌های آلیاژ آلومینیوم 6201 یا 6101 حاوی عناصر آلومینیوم، سیلیسیم و منیزیم (Al-Si-Mg) هستند که به دور یک مغزی فولادی (دارای پوشش گالوانیزه، گالفان و یا کلد آلومینیوم) تابیده شده‌اند. استفاده از رشته‌های آلیاژ آلومینیومی در کنار مغزی فولادی منجر به افزایش بین 35 تا 60 درصدی استحکام کششی این هادی‌ها (که بر اساس نسبت تعداد مفتول‌های آلیاژی و مغزی فولادی متغیر است) نسبت به هادی‌های ACSR می‌گردد. به دلیل استفاده از رشته‌های آلیاژ آلومینیومی در ساخت این هادی‌ها، مقاومت الکتریکی آن‌ها نسبت به هادی‌های‌ ACSR بیشتر است. با توجه به نسبت استحکام به وزن بالای هادی‌های AACSR، در مناطقی که فاصله‌ی بین برج‌ها زیاد است، می‌توان از این هادی‌های به جای هادی‌هادی ACSR بهره برد.

مزایای هادی‌های AACSR:
- استحکام مکانیکی بالا و کاهش شکم هادی نسبت به هادی‌های ACSR
- نسبت استحکام به وزن بالا
- مناسب برای فاصله‌ی بین برج‌های طولانی