در حوزه‌ی هادی‌های هوایی، کارایی و قابلیت اعتماد اهمیت زیادی دارند. هادی‌های AAC/TW، تولید شده توسط شرکت دانش‌بنیان پویا نیرو، از سیم‌های تماماً آلومینیومی 1350-H با سطح مقطع ذوزنقه‌ای تشکیل شده است. این‌هادی‌ها به‌دلیل طراحی بهینه‌ی خود، انتقال پایدار و مطمئن جریان الکتریکی را فراهم می‌آورند. به‌دلیل استفاده از رشته‌های ذوزنقه‌ای شکل، طراحی آن‌ها فشرده‌تر شده و به‌دلیل استفاده از آلومینیوم بیشتر، رسانایی الکتریکی آن‌ها نیز بهبود یافته است که موجب کاهش 10 الی 15 درصدی تلفات می‌شود.. این هادی‌ها در خطوط ولتاژ پایین، متوسط و بالا و در فواصل اسپن کوتاه و متوسط قابل استفاده هستند.

مشخصات فنی:

AAC.TW conductor
AAC.TW conductor
توضیحات

هادی‌هایAAC/TW با عنوان هادی‌های تمام آلومینیومی با رشته‌های ذوزنقه‌ای شکل شناخته می‌شوند. تمامی رشته‌های تشکیل‌دهنده‌ی هادی‌های AAC/TW، آلومینیوم با سطح مقطع ذوزنقه‌ای هستند و برخلاف هادی‌های رایج ACSR، دارای مغزی فولادی و همچنین سطح مقطع گرد نیستند. استفاده از رشته‌های تماماً آلومینیومی در کنار سطح مقطع ذوزنقه‌ای آن‌ها و طراحی فشرده‌تر این هادی‌ها باعث شده است که مقاومت الکتریکی کمتری نسبت به هادی‌های ACSR و همچنین هادی‌های هم‌خانواده‌ی خود یعنی AAC/RW با رشته‌های گرد، داشته باشند. این عوامل موجب کاهش وزن واحد طول هادی، کاهش تلفات خط (بین 10 الی 15 درصد)، کاهش نیروهای ایرودینامیکی وارد شده به هادی و عملکرد مناسب‌تر ارتعاشی هادی‌های AAC/TW می‌شود . با این حال، به دلیل استحکام مکانیکی کمتر آلومینیوم نسبت به فولاد، این هادی‌ها در طول اسپن‌های کوتاه و متوسط مورد استفاده قرار می‌گیرند. رشته‌های تمام آلومینیومی در هادی‌های AAC دارای مقاومت به خوردگی عالی هستند زیرا در اثر تماس آلومینیوم با هوا، یک لایه‌ی اکسید بر روی آن‌ها ایجاد شده و از لایه‌های زیرین محافظت می‌کند. به همین علت استفاده از هادی‌های AAC در مناطق ساحلی و مرطوب می‌تواند گزینه‌ی مناسبی باشد.

مزایای هادی‌های AAC/TW:
- رسانایی الکتریکی بالا و تلفات پایین
- طراحی فشرده‌تر

- کاهش اثر نیروهای ایرودینامیکی وارده به هادی
- وزن واحد طول پایین
- مقاومت به خوردگی عالی