هادی‌های (ACAR (Aluminium Conductor Alloy Reinforced ترکیبی از رشته‌های آلومینیومی 1350-H19 و رشته‌های آلیاژ آلومینیوم 6201 یا 6101 حاوی عناصر آلومینیوم، منیزیم و سیلیسیم (Al-Mg-Si) هستند. در این هادی‌ها، رشته‌های آلومینیومی 1350-H19 به‌صورت یک یا چند لایه به دور یک مغزی که از رشته‌های آلیاژ آلومینیومی با سطح مقطع گرد تشکیل شده، تابیده می‌شوند.

مشخصات فنی:

ACAR conductor
ACAR conductor
توضیحات

هادی‌های (ACAR (Aluminium Conductor Alloy Reinforced ترکیبی از رشته‌های آلومینیومی 1350-H19 و رشته‌های آلیاژ آلومینیوم 6201 یا 6101 حاوی عناصر آلومینیوم، منیزیم و سیلیسیم (Al-Mg-Si) هستند. در این هادی‌ها، رشته‌های آلومینیومی 1350-H19 به‌صورت یک یا چند لایه به دور یک مغزی که از رشته‌های آلیاژ آلومینیومی با سطح مقطع گرد تشکیل شده، تابیده می‌شوند. مغزی این نوع از هادی‌ها می‌تواند شامل یک یا تعداد بیشتری از رشته‌های آلیاژ آلومینیومی باشد. این نوع از هادی‌ها دارای تعادل مناسبی بین خصوصیات مکانیکی و الکتریکی هستند. استحکام کششی هادی‌های ACAR نسبت به هادی‌های AAC بیشتر است. اما در مقایسه با هادی‌های ACSR دارای استحکام کمتری هستند. با این وجود، مقاومت الکتریکی بهتری نسبت به هادی‌های ACSR دارند. استفاده از این هادی‌ها به‌جای هادی‌های ACSR سبب کاهش تلفات شبکه و افزایش هزینه‌های احداث خط می‌گردد.

مزایای هادی‌های ACAR:
- نسبت استحکام به وزن مناسب در مقایسه با هادی AAC
- خواص رسانایی مناسب
- مقاومت به خوردگی بسیار خوب