هادی پرظرفیت ACSS/AW-TW نوع بهینه‌ی هادی‌های ACSS است. در این نوع از هادی‌ها، از رشته‌های آلومینیومی آنیل شده‌ی ذوزنقه‌ای استفاده شده است که اطراف مغزی فولادی با روکش آلومینیوم قرار گرفته‌اند. استفاده‌ی هم‌زمان از رشته‌های آلومینیومی آنیل شده‌ی ذوزنقه‌ای و مغزی فولادی با روکش آلومینیوم باعث کاهش مقاومت الکتریکی و افزایش مقاومت به خوردگی می‌شود که باعث می‌شود این نوع از هادی‌ها دارای کمترین اتلاف انرژی در بین هادی‌های ACSS باشند.

مشخصات فنی:

ACSS.AWTW
ACSS.AWTW
توضیحات

هادی پرظرفیت ACSS/AW-TW نوع بهینه‌ی هادی‌های ACSS است. در این نوع از هادی‌ها، از رشته‌های آلومینیومی آنیل شده‌ی ذوزنقه‌ای استفاده شده است که اطراف مغزی فولادی با روکش آلومینیوم قرار گرفته‌اند. استفاده‌ی هم‌زمان از رشته‌های آلومینیومی آنیل شده‌ی ذوزنقه‌ای و مغزی فولادی با روکش آلومینیوم باعث کاهش مقاومت الکتریکی و افزایش مقاومت به خوردگی می‌شود که باعث می‌شود این نوع از هادی‌ها دارای کمترین اتلاف انرژی در بین هادی‌های ACSS باشند. 

تفاوت هادی‌های دارای سیم‌های آلومینیومی ذوزنقه‌ای و گرد به‌صورت زیر است:

1- در شرایط با قطر یکسان:
سطح مقطع هادی دارای رشته‌های آلومینیومی ذوزنقه‌ای شکل نسبت به هادی دارای رشته‌های آلومینیومی دایره‌ای شکل بیشتر بوده و این امر منجر به افزایش ظرفیت جریان عبوری و یا کاهش تلفات انرژی می‌گردد. همچنین استفاده از رشته‌های ذوزنقه‌ای شکل منجر به کاهش 15 تا 20 درصدی مقاومت الکتریکی می‌شود.

2- در شرایط سطح مقطع یکسان:
به دلیل فشرده بودن رشته‌های ذوزنقه‌ای شکل، قطر هادی دارای رشته‌های ذوزنقه‌ای کمتر از قطر هادی با رشته‌های دایره‌ای شکل است که باعث کاهش 10 تا 15 درصدی قطر نهایی هادی ACSS/TW خواهد شد. این مزیت باعث می‌شود عواملی از جمله اثر نیروی وزن یخ و نیروهای ایرودینامیکی که منجر به افزایش شکم و تنش می‌شوند، کاهش یابد. در نهایت، وزن برج کاهش یافته و امکان افزایش فاصله‌ی‌ بین برج‌ها (Span) در کنار صرفه‌جویی در هزینه‌های اجرای خط میسر می‌گردد.
از دیگر مزایای رشته‌های آلومینیومی ذوزنقه‌ای شکل، فشرده بودن و فضای خالی بسیار کم بین رشته‌های آلومینیومی است که منجر به کاهش نفوذ آلودگی و افزایش طول عمر هادی می‌گردد.