هادی‌های (ACSS (Aluminium Conductor Steel Supported یکی از انواع هادی‌های پرظرفیت بوده و ویژگی‌های الکتریکی و مکانیکی متفاوتی نسبت به هادی‌های ACSR دارند. در این هادی‌ها به جای استفاده از ر‌شته‌های آلومینیومی سخت‌کاری شده‌ی 1350-H19، از رشته‌های آلومینیومی کاملاً آنیل یا نرم شده‌ی 1350-O استفاده می‌گردد. هدایت الکتریکی رشته‌های آلومینیومی 1350-H19 حدود 61.2 درصد IACS است. درحالی که در رشته‌های آلومینیومی آنیل شده‌ی 1350-O، این مقدار در حدود 63 درصد IACS خواهد بود. این تفاوت باعث می‌شود که هادی‌های ACSS قابلیت انتقال بیشتری داشته باشند. در حالی که دمای کاری در هادی‌های ACSR حدود 70 درجه‌ی سانتی‌گراد است، در هادی‌های ACSS به دلیل آنیل شدن رشته‌های آلومینیومی، دمای کاری بهبود یافته و به 210 درجه‌ی سانتی‌گراد می‌رسد که ظرفیت عبور جریان الکتریکی را تا 200 درصد افزایش می‌دهد. در دماهای کاری بالا (بالاتر از 75 درجه‌ی سانتی‌گراد)، استحکام کششی هادی‌های ACSR کاهش می‌یابد اما در هادی‌های ACSS به علت استفاده از رشته‌های آلومینیومی آنیل شده، با افزایش دما، استحکام کششی تغییر پیدا نمی‌کند. به همین دلیل هادی‌های ACSS قابلیت عملکرد در دماهای بالاتر از 75 درجه‌ی سانتی‌گراد را دارند.

هادی ACSS/GA

ACSS GA Conductor
ACSS GA Conductor

هادی‌های ACSS/GA ساده‌ترین نوع هادی‌های پرظرفیت ACSS هستند. این هادی‌ها شامل رشته‌های آلومینیومی آنیل شده هستند که به دور مغزی فولادی گالوانیزه با استحکام بالا تابیده شده‌اند. استفاده از رشته‌های آلومینیومی آنیل شده باعث کاهش مقاومت الکتریکی این هادی‌ها در مقایسه با هادی‌های ACSR می‌شود. همچنین این هادی‌ها دارای دمای کارکرد بالاتر و شکم کمتری هستند.

هادی ACSS/MA

ACSS.MA
ACSS.MA

هادی‌های ACSS/MA شامل رشته‌های آلومینیومی آنیل شده و مغزی فولادی با پوشش گالفان هستند. پوشش گالفان شامل آلیاژهای روی - آلومینیوم و مش‌متال است. استفاده از پوشش گالفان به جای پوشش گالوانیزه باعث می‌شود که مقاومت به خوردگی هادی‌های ACSS/MA به طرز چشم‌گیری بهبود یابد. همچنین دمای کاری هادی‌های ACSS/MA بالاتر از ACSS/GA است.

هادی ACSS/AW

ACSS.AW
ACSS.AW

در هادی‌های ACSS/AW به‌جای استفاده از پوشش گالوانیزه و یا گالفان،  از روکش آلومینیومی بر روی مفتول‌های فولادی مغزی استفاده شده است که باعث می‌شود این هادی‌ها دارای رسانایی الکتریکی بالاتر و مقاومت به خوردگی مناسب‌تری نسبت به هادی‌های ACSS/GA و یا ACSS/MA باشند. همچنین عمر مفید این‌ هادی‌ها نسبت به هادی‌های دارای مغزی با پوشش آلیاژهای «روی» بیشتر است.

هادی ACSS/TW

ACSS TW
ACSS TW

در هادی‌های ACSS/TW رشته‌های آلومینیومی آنیل شده‌ی ذوزنقه‌ای شکل به دور مغزی فولادی با پوشش گالوانیزه و یا گالفان تابیده شده‌اند. این هادی‌ها دارای هندسه‌ی فشرده‌تر نسبت به هادی مشابه با سیم‌های گرد هستند. استفاده از سیم‌های ذوزنقه‌ای شکل همچنین باعث می‌شود مقدار آلومینیوم بیشتری استفاده شود که موجب می‌شود رسانایی الکتریکی این هادی‌ها افزایش یابد.

هادی ACSS/AW-TW

ACSS.AWTW
ACSS.AWTW

هادی پرظرفیت ACSS/AW-TW نوع بهینه‌ی هادی‌های ACSS است. در این نوع از هادی‌ها، از رشته‌های آلومینیومی آنیل شده‌ی ذوزنقه‌ای استفاده شده است که اطراف مغزی فولادی با روکش آلومینیوم قرار گرفته‌اند. استفاده‌ی هم‌زمان از رشته‌های آلومینیومی آنیل شده‌ی ذوزنقه‌ای و مغزی فولادی با روکش آلومینیوم باعث کاهش مقاومت الکتریکی و افزایش مقاومت به خوردگی می‌شود که باعث می‌شود این نوع از هادی‌ها دارای کمترین اتلاف انرژی در بین هادی‌های ACSS باشند.